Ring meg

Generelle betingelser

 • Behandling av kjøpers personopplysninger er fastsatt ved Republikken Litauens lov om personopplysninger og annet lovverk som reglementerer innsamling av slike opplysninger, samt disse Reglene.
 • Kjøperes opplysninger samles til definerte og rettslige formål og behandles på en ærlig og nøyaktig måte.

Behandling av personopplysninger

 • Kjøper samtykker i at personopplysninger, som han med vilje angir i varebestillingsskjema og/eller kontaktskjema, skal behandles ifølge disse reglene.
 • Vi kan bruke dine personlige opplysninger til følgende formål:

– administrering av nettside;
– for å forbedre din nettsurfing ved å tilpasse denne nettsiden etter personlige behov;
– behandling av dine bestillinger og henvendelser;
– levering av dine bestilte tjenester;
– sending informasjon om våre varer og tjenester (hvis du har gitt samtykke i å få den slags informasjon);
– for bruk som et eksempel i våre arbeidsportefølje og/eller reklame og/eller sosiale nettverk med et bilde av et utført arbeid, uten å angi dine personlige opplysninger unntatt fornavn og/eller etternavn samt navn på bedrift.

 • Kjøper har rett til å bli kjent med sine personopplysninger og har krav på rettelse av feilaktige, manglende eller unøyaktige personopplysninger, krav på å blokkere eller slette dem ved å sende en e-post unikgave@gmail.com eller ved å ringe telefon (telefonnummer). I dette tilfellet skal selger med en gang utføre kjøpers ønske (i løpet av 1-2 arbeidsdager).
 • Kjøper har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger og hvilke kilder hans opplysninger er hentet fra, hva deres behandlingsformål er, hvilke opplysningsmottakere får eller har fått tilgang til hans opplysninger i løpet av det siste året.
 • Kjøper har krav på at hans personopplysninger rettes, slettes eller behandling stanses, unntatt bevaring i tilfelle når opplysningene ikke behandles etter lovbestemmelser.
 • Databehandler godkjenner og viser respekt til hver Kjøpers, som foretar kjøp i nettbutikken unikgave.no, rett til privatliv. Databehandler samler og bruker Kjøpers personopplysninger (bedriftens navn eller fornavn og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontoradresse, registrert adresse og annen informasjon angitt i nettbutikkens registreringsskjema) for håndtering av vare- eller tjenestebestilling eller gjennomføring av andre avtalte forpliktelser. Kunde, ved å foreta bestilling, samtykker i reglene for kjøp og salg av varer og at Kjøpers angitte personopplysninger skal behandles i nettbutikken unikgave.no til formål å selge varer og tjenester, analysere Selgers virksomhet og føre direkte markedsføring.
 • Databehandler forplikter seg til å ikke levere Kjøpers personopplysninger til tredje parter unntatt Databehandlers partnere som leverer tjenester knyttet til varelevering eller andre tjenester knyttet til passende gjennomføring av Kjøpers bestilling. I alle andre tilfeller kan Kjøpers personopplysninger leveres til tredje parter bare etter bestemmelser i Republikken Litauens lovverk.
 • Personopplysninger behandles ved å bruke sikkerhetstiltak som beskytter disse opplysningene mot ulovlig sletting, levering eller andre ulovlige handlinger.
 • Hvis personer har gitt samtykke i at deres opplysninger brukes for direkte markedsføring, bevares deres opplysninger i aktiv database og brukes i 2 år til direkte markedsførings formål. Kjøpers opplysninger bevares i 2 år etter det siste kjøpet. Kundes opplysninger slettes deretter. Personopplysninger slettes av en ansvarlig person.

Frister for informasjonsbevaring

Dine personlige opplysninger bevares så lenge som det trenges for gjennomføring av mål, angitt i disse personvernreglene.

 • Faktura for tjeneste/solgt vare bevares i 10 år etter avtalens signering og/eller dagen faktura ble utstedt.
 • Informasjon som du angir oss for å få vite om nettsidens tjenester eller bestilling av våre tjenester eller varer (fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer) bevares ikke lenger enn i 3 år.
 • Informasjon om etter din bestilling utførte tjenester har ingen bevaringsfrist.

Til tross for ovenfor angitte informasjonsbevaringsfrister, har vi rett til å bevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig, hvis dine opplysninger ble brukt for ulovlige handlinger eller det var mistenkt at brudd på personvern oppstod og derfor var det utført eller skal utføres undersøkelse i tilsvarende politimyndigheter. Disse opplysningene slettes bare etter å ha fått rettslig pålegg fra politimyndigheter eller andre institusjoner som har fullmakt. Dine personopplysninger skal ikke brukes til direkte markedsførings formål.

Endring av reglene

 • Databehandler har rett helt eller delvis endre Reglene ved å gi beskjed om dette i nettbutikken unikgave.no.
 • Supplering eller endring av Reglene trer i kraft fra den dagen det er gitt beskjed om, dvs. fra den dagen informasjonen blir publisert i nettbutikken unikgave.no.
 • Hvis Kjøper ikke samtykker i de nye Reglene, har han rett til å nekte det i skriftlig form.
 • Hvis Kjøper bruker tjenester av nettbutikken videre, etter at Reglene er supplert eller endret, anses det som samtykke i de nye Reglene.

Levering og overføring av informasjon

 • Alle meldinger, knyttet til behandling av personopplysninger, leveres til Databehandler via e-post unikgave@gmail.com.
 • Databehandler leverer svaret i den samme form som han har fått melding eller klage i.

Informasjonskapsler (cookies)

 • Informasjonskapsel er et lite tekstdokument med unikt identifikasjonsnummer som overføres fra nettsiden til persons datamaskin slik at persons datamaskin og nettleserens type kan gjenkjennes og persons aktiviteter på nettet kan vises. Unikt nummer identifiserer persons nettleser hver gang person bruker nettside. Informasjonskapsler kan ikke samle personopplysninger (slik som persons navn og adresse). Informasjonskapsler brukes på nettsider for å samle statistiske data, for eksempel, antall ganger person har besøkt nettside og besøksstrøm. Slik informasjon er ikke knyttet til personopplysninger. Person kan når som helst nekte bruk av informasjonskapsler, men uten dem kan noen funksjoner på nettsiden unikgave.no ikke fungere eller fungere dårlig.
 • Informasjonskapsler brukes for forming av nettbutikkens handlekurv (for å utføre nettsidens hovedvirksomhet) og beregning av statistikk som gjelder nettsidens besøkere. For bruk av nettsiden kan vi kreve fra kunde å registrere seg slik at han kan bestille varer. I dette tilfellet ber vi kunde om å angi personopplysninger (slik som navn, e-postadresse, telefon ol.). Bedriften har rett til å bruke all angitt informasjon og opplysninger, som person leverer ved registrering eller på andre måter, etter sitt skjønn og på alle lovlige måter. Informasjonskapsel for forming av handlekurv skapes når bruker legger varer i handlekurv, og slettes når bruker lukker (kobler seg av) nettsidens vindu (avslutter sesjon).
 • Du kan samtykke i at informasjonskapsler lagres eller nekte det. De fleste nettlesere mottar informasjonskapsler automatisk, men du kan endre innstillinger i din nettleser hvis du ikke vil motta informasjonskapsler eller få et varsel før de lagres. Les instruks for din nettleser eller få mer informasjon om denne funksjonen. Hvis du ikke mottar informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan bruke noen funksjoner på denne nettsiden.
 • Man trenger ikke samtykke fra datasubjekt hvis informasjonskapsler brukes i nettbutikken for forming av kjøpers handlekurv ol.
 • Ingen personopplysninger samles ved hjelp av informasjonskapsler.
 • Når man lagrer de nødvendige informasjonskapslene, får ingen tredje personer opplysningene.

Tredje parters informasjon på unikgave.no

Databehandlers nettbutikk kan inneholder reklamen til tredje parter, lenker til deres nettsider og tjenester som Databehandler ikke kan kontrollere. Databehandler er ikke ansvarlig for sikkerhet og personvern av informasjon som samles av tredje parter. Kunde skal lese personvernsbestemmelser, gjeldende tredje parters nettsider og tjenester, som de bruker.

Hvis du har spørsmål, kontakt oss:

via e-post: unikgave@gmail.com